Stručnjak iz “Voda Vojvodine”: Struka je rekla “ne” politici

Stručnjak iz “Voda Vojvodine” koji je, iz razumljivih razloga želeo da ostane anoniman, rekao je u intervjuu nedeljniku “Vreme” da bi posledice sprovođenja projekta “Novi Sad na vodi” mogle da budu katastrofalne, “nesagledive u svakom smislu”.

“Eventualnim probijanjem reke kroz nasip i prodorom vode u Novi Sad ugrožene su stotine hiljada ljudi i desetine hiljada domaćinstava, što za posledicu može imati štetu koja se meri milijardama dinara”, rekao je.

On je podsetio na poplave iz 2014. godine i ukazao na to da je tada u Hrvatskoj Sava probila nasip, što je imalo dramatično loše posledice na naselja i građane.

“Treba imati u vidu da je količina vode koja protekne Dunavom pet puta veća od one koja je protiče Savom i da, ako ne shvatimo ozbiljno situaciju koju može da izazove izgradnja nove odbrambene linije bez stručne potvrde i ozbiljne hidrološke studije uticaja na izmenjeni režim velikih voda, možemo očekivati poplave kakve nisu zabeležene od 1965. godine”, smatra on.

On smatra da su negativna mišljenja “Voda Vojvodina” i instituta “Jaroslav Černi” jasan dokaz da je “struka rekla ‘ne’ politici”.

Istakao je i da bi, u slučaju realizacije projekta “Novi Sad na vodi”, mnogi “pojedinci” ostvarili ličnu korist. “Cifre se mere desetinama i stotinama hiljada evra, odnosno najčešće ‘investitori’, npr. ‘Galens’, poklanjanju nekretnine rukovodiocima i funkcionerima, jer takvim ’investicijama ‘ onih koji ih primaju ne može se ući u trag i ne postoje zakonski okviri kojima se može kontrolisati ko, kako i kada preprodaje ovakve nekretnine. Tako se dolazi do ’živog’ novca u kešu za one koji uspeju da proguraju sumnjive projekte“, rekao je on.

Pročitaj sledeći stav  Šta je Novi Sad na vodi?