Skip to content

Šta su rekle nadležne institucije?

Da bi ostvarili svoj naum, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ostali zainteresovani za ovaj veliki biznis, izdejstvovali su promenu Generalnog urbanističkog plana (GUP), ali nije išlo sve onako kako su planirali. Pobunila se struka, i dala nam nadu da ne živimo u društvu u kojem je strah jedina konstanta, već da ima ljudi koji su dovoljno hrabri da otvoreno kažu da je projekat “Novi Sad na vodi” – veoma opasan! GUP je poslan Javnom vodoprivrednom preduzeću “Vode Vojvodine” na mišljenje i ono je reklo NE! Dalo je negativno mišljenje na izgradnju stambeno-poslovnih kompleksa na delovima vodnog zemljišta i u neposrednoj blizini odbrane od poplava, jasno upozoravajući da bi realizacija ovog projekta mogla da dovede do ozbiljnog potopa. Ali, ogroman je novac u pitanju, i Miloš Vučević ne odustaje. Naprotiv, on optužuje “Vode Vojvodine” da “koče razvoj grada”. Grad i investitori nameravali su da izmeste odbrambenu liniju grada od Dunava (dolmu/nasip) 500 metara u korito reke, potom da isuše rukavce Dunava i tu naprave stotine stanova, ali “Vode Vojvodine” smatraju da bi stepen zaštite trebalo povećati, ali ne tako što će se izmestiti nasip već tako što će se ojačati postojeći.

NE! je odgovor koji je dao i Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Zemuna, i to dva puta. Institut je dao negativno mišljenje i vratio Gradu studiju o “Novom Sadu na vodi” na popravni, konstatujući da bi trebalo ispitati kako će planirani objekti uticati na površinske i podzemne vode, kao i kakvog će efekta voda, led i nanosi imati na buduće objekte. Pojednostavljeno rečeno, oni su rekli da je studija nestručno urađena i da ovakav projekat može prouzrokovati nemerljivu štetu Novom Sadu i okolini.

Pročitaj sledeći stav  Stručnjak iz "Voda Vojvodine": Struka je rekla "ne" politici

Drugi hidrolozi upozoravaju i da bi ovaj “Novi Sad na vodi” mogao imati negativne posledice i na mesta koja se nalaze, kilometrima udaljeni, i uzvodno i nizvodno od Novog Sada.

Gradska vlast, iznervirana što je dobila šamar od struke, odlučila je da se obrati direktno Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede, očekujući da će tako izdejstvovati dozvolu za gradnju.

Verovatno će, na kraju, i dobiti dozvolu jer su ovde politika i profit daleko ispred razuma.

Da li ćemo mi, građani, mirno gledati nasilje politike nad strukom, i to nasilje opasno po naš život?