Skip to content

Protivimo se izgradnji Novog Sada na vodi!

Onlajn peticija

Zgroženi smo planom da se izgradi Novi Sad na vodi i da se uništi predivna priroda na obali Dunava u Novom Sadu koja pripada svim Novosađanima i svim građanima Srbije.

Protivimo se uništavanju prirode zarad interesa mafije!

GRAD I INVESTITORI NAMERAVAJU DA 500 METARA U KORITO REKE IZMESTE ODBRAMBENU LINIJU GRADA OD DUNAVA, ODNOSNO NASIP, POTOM DA ISUŠE RUKAVCE DUNAVA I TU NAPRAVE BRDO STANOVA. “VODE VOJVODINE” SU, POJEDNOSTAVLJENO REČENO, UKAZALE DA TO ŠTO NAMERAVAJU GRADSKE VLASTI I BRATSKA JOJ KOMPANIJA “GALENS” MOŽE DA NAPRAVI OGROMNU ŠTETU NOVOM SADU I SUSEDNIM MESTIMA, ODNOSNO DA POTENCIJALNO PROUZROKUJE OZBILJNE POPLAVE!

Planom generalne regulacije priobalja Dunava, poznatijeg kao projekat „Novi Sad na vodi“, predviđeno je da se na mestu sadašnjeg Brodogradilišta mogu graditi soliteri visoki 20 spratova, što bi bili najviši stambeno-poslovni objekti u gradu.

Projekat “Novi Sad na vodi”, koji predviđa izgradnju džinovskog stambeno-poslovnog kompleksa praktično u koritu Dunava, odnosno na potezu Šodroš–Brodogradilište – Ribarsko ostrvo – Kamenička ada, ima potencijal da preraste u jednu od najvećih afera u istoriji glavnog grada Vojvodine. Naprednjačka politička elita, predvođena gradonačelnikom Milošem Vučevićem, i njemu bliska, kontroverzna graditeljsko-investiciona firma “Galens”, pokušavaju da na području koje sada u velikoj meri čine rukavci Dunava i zelene površine izgrade jedan novi grad; građani, struka i opozicija tome se snažno protive, ukazujući na brojne neregularnosti, štete i opasnosti koje su sastavni deo ovog građevinskog “poduhvata”.