Novi Nebojša Milenković: Urbicid koji se mora zaustaviti

Jedan od onih koji su se otpočetka protivili projektu “Novi Sad na vodi” je istoričar umetnosti, književnik i aktivista Nebojša Novi Milenković. Oko njega je okupljena neformalna organizacija Grupa građana, koja na različite načine osporava ovaj projekat, nazivajući ga “urbicidom”.

U tekstu za bilten “Stanar”, koji izdaje Grupa za konceptualnu politiku, Milenković kaže da u “višedecenijskom procesu urbanističke destrukcije Novog Sada do sada nije bilo pogubnije, štetnije i destruktivnije ideje od najavljenog projekta zaposedanja i uzurpacije priobalja Dunava”.

“Otkako je u emisiji RTV-a ‘Grad i on’ gradonačelnik Novog Sada Vučević obznanio kako je ‘grad odlučio’ da na navedenom prostoru podigne ‘luksuzan stambeno-poslovni kompleks’, svojom građanskom dužnošću smatrao sam suprotstavljanje ovoj destruktivnoj ideji, pre svega kroz pokušaj iniciranja šireg društvenog dijaloga”, napisao je Milenković.

On je podsetio da je u nedeljniku “Vreme” objavio otvoreno pismo Vučeviću, a potom zajedno sa Grupom za konceptualnu politiku inicirao čitav niz tribina i medijskih akcija, a krug je simbolično zatvoren zahtevom za sazivanjem zbora građana u MZ „Ostrvo“, na kojem bi se građani odredili prema ovom projektu, a na koje je pozvan i Vučević.

Novi Nebojša Milenković kaže da je Grupa građana htela da otvori sledeće teme:

– Ne sporeći da izlazak grada na reku jeste velika, civilizacijska ideja, smatram da se realizaciji iste ne sme pristupiti bez iskazivanja svesti o javnom dobru i opštem interesu, te bi oni koji nameravaju da ovaj urbicid počine (bio to gradonačelnik ili njegov „investitor“), prethodno morali učiniti napor da saslušaju šta o svemu misle građanke i građani Novog Sada

– Ideja izlaska na reku tiče se organske veze koju jedan grad uspostavlja sa prirodom koja ga okružuje – i ona svakako ne može biti predmet bilo čije uzurpacije, niti pak maskirana bilo kakvim pričama o „profitu“ (u ovom svetlu krajnje je nejasno kako je firma „Galens“ uopšte „saznala“ da objekat Brodogradilišta, kao centralni na ovom potezu, treba da kupi, i to neposredno pred gradonačelnikovu najavu?!)

Pročitaj sledeći stav  Darko Reba: Potrebno raspisati međunarodni konkurs

– Šta se dogodilo sa (još uvek) aktuelnim urbanističkim planom koji je na tom prostoru predviđao objekte sportsko-rekreativne i kulturno-turističke namene (koncertnu dvoranu, sportske – uglavnom teniske i košarkaške – terene, bici i trim staze, parkove, ugostiteljske objekte…)?!

– Umesto da građane i struku doživljava kao neprijatelje, odgovoran gradonačelnik rešenja bi svakako – potražio u uključivanju sve raspoložive urbanističke pameti grada koji vodi (arhitekata, ekonomista, urbanista, sportskih i kulturnih radnika, botaničara, zoologa, turizmologa, običnih građana).

– Kad već tvrdi da je odluku o ovako važnom investitorskom i infrastrukturnom projketu „doneo grad“, gradonačelnik bi trebalo bar da pokuša da nam objasni ko to (po njemu) čini grad i ko to u ime grada donosi strateške odluke (pošto se, koliko mi je poznato, o ovome nije izjašnjavala Skupština grada)?

– S obzirom da bi realizacija ovog „projekta“ trajno narušila biodiverzitet, da li postoji studija ekološke održivosti?

– Voda, vazduh (svetlost), šume i jezera strateški su resursi, i njihova uzurpacija jednostavno ne sme biti maskirana pričama o bilo kakvom famoznom profitu. A, kad već govori o profitu, treba upitati i o čijem profitu zapravo govori Miloš Vučević!? O „Galensovom“ ili gradskom?

– Pre realizacije ovako važnog projekta morala bi biti prezentovana i studija ekonomske isplativosti koja bi vodila računa o javnom a ne (isključivo) o privatnom interesu. Naposletku, na osnovu kojih parametara je uopšte „odlučeno“ da je jednokratni profit jednog (ili možda više!?) privatnih investitora važniji od pretpostavljenog trajnog, strateškog profita samog grada?

“Umesto odgovora na bilo koje od ovih pitanja – gradonačelnik Vučević uzvratio je brojnim uvredama, klevetama, neistinama i ličnim diskavalifikacijama, kako mene lično tako i, u međuvremenu formirane, Grupe građana u čijem opisu delovanja stoji otpor svim vidovima urbanističke destrukcije. Univerzalni odgovor na svaki pokušaj da kao građani budemo bar elementarno obavešteni, potom i uključeni u proces donošenja odluka koje se itekako tiču budućnosti grada u kom živimo, bio je: ‘Kandidujte se na izborima!’“, napisao je Milenković u biltenu “Stanar”.

Pročitaj sledeći stav  Saopštenje nevladinih organizacija povodom “premeravanja” Šodroša

Novi Nebojša Milenković smatra da se “svim sredstvima koja nama kao građanima stoje na raspolaganju” izgradnja Novog Sada na vodi mora zaustaviti.