Video

Geometri snimaju korito šodroškog Dunavca

Pre sat vremena, danas 08. decembra 2020. godine, dobili sinimak na kojem su pecaroši snimili geometre kako snimaju korito Dunavca i Kameničku Adu. Šerujte ovaj snimak, upoznajte građane Novog Sada o ovim aktivnostima.