Skip to content

Stari blog post

Naprednjački profit i novosadski potop

Projekat “Novi Sad na vodi”, koji predviđa izgradnju džinovskog stambeno-poslovnog kompleksa praktično u koritu Dunava, odnosno na potezu Šodroš-Brodogradilište-Ribarsko ostrvo-Kamenička ada – ima potencijal da preraste u jednu od najvećih afera u istoriji glavnog grada Vojvodine.

Šta je Novi Sad na vodi?

Projekat koji se kolokvijalno naziva “Novi Sad na vodi” podrazumeva izgradnju ogromnog, predimenzioniranog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava, na potezu Šodroš-Brodogradilište-Ribarsko ostrvo-Kamenička ada. U toj oblasti planirana je izgradnja velikog broja objekata od kojih će neki imati i 20 spratova.